bæredygtighed

Vores bidrag til en bæredygtig fremtid

Hos Mobility Service forsøger vi altid at integrere bæredygtighed i alle dele af vores forretning.

Mobility service

Et fælles ansvar

Vejen til en mere bæredygtighed fremtid ser vi som et fælles ansvar. Det handler om vores ansvar over for både mennesker, miljø og samfund. Dette ansvar skal afspejles i vores interne processer og i vores samarbejde med kunderne.

Derfor arbejder vi aktivt med FN’s 17 Verdensmål, hvor vores primære fokus er rettet mod Verdensmål 4, 8 og 12. Der tror vi, at vi kan gøre den største forskel. Desuden støtter vi op om de 10 principper i FN’s Global Compact.

Vi håber, at du vil følge med i vores bæredygtige rejse og være med til at skabe en bedre fremtid for os alle. 

Hvis du har spørgsmål til vores bæredygtighedsarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os.

Benedikt Asgeirsson
CEO & Partner

Mobility Service

Vi har valgt at fokusere på

Verdensmål 4:
Fremme lige adgang til uddannelse og livslang læring.

Mange af vores vikarer kommer fra andre EU-lande og er ikke nødvendigvis faglærte inden for de områder, de søger arbejde i. Vi ser det derfor som vores ansvar at hjælpe vores medarbejderne med at dygtiggøre og integrere sig i det danske samfund. 

Vores ønske er at kunne give de bedst mulige rammer for vores medarbejdere og hjælpe med at holde deres kompetencer up-to-date. 

Samtidig stiller vi også krav til vores medarbejdere. For at blive ansat hos os, skal man kunne dokumentere en arbejds- og opholdstilladelse samt en ren straffeattest.  

Vores medarbejdere får grundig oplæring inden deres arbejde påbegyndes, og vi gør alt hvad vi kan for at opkvalificere, udvikle og passe på vores medarbejdere. 

Læs mere

Verdensmål 8:
Fremme bæredygtig vækst og anstændigt arbejde til alle.

Mobility Service overholder kollektive overenskomster og national lovgivning, og vi matcher altid den bedst egnede kandidat til jobbet, uanset køn, alder eller etnicitet. Vi mener, at en mangfoldig arbejdsplads giver de bedste løsninger. 

Vi samarbejder med flere jobcentre i landet, med det formål at hjælpe så mange som muligt i arbejde.

Alle vores ansatte har gode, åbne og frie arbejdsforhold.
Dette skaber en positiv og støttende arbejdskultur, hvor der er plads til at udvikle sig både personligt og karrieremæssigt.  

Det er desuden et krav at alle medarbejdere læser, forstår og underskriver vores Health & Safety manual. 

Læs mere

Verdensmål 12:
Fremme ansvarligt forbrug og produktion.

Vi forsøger løbende at reducere den miljømæssige belastning, som vores arbejde medfører. Hvor det er muligt anvender vi kun rengøringsprodukter der tager hensyn til kriterierne i Den Grønne Nøgle eller er Svanemærkede.

Vi har ligeledes valgt at vores arbejdstøj er oeko-tex og fremstillet af ID Identity.

Når arbejdstøjet ikke længere kan anvendes sender vi det til NewRetex, som sørger for at det får nyt liv eller bliver downcyclet. 

Derudover vasker vi al vores tøj så skånsomt som muligt, for at forlænge dets levetid.

Læs mere
Mobility service

Bæredygtig forretningsforståelse

Vi mener at bæredygtighed er et fælles ansvar og alle i virksomheden bør være involveret i de mål og de tiltag, vi har valgt som fokus for vores bæredygtige retning og handlinger.

Bæredygtighed er en vigtig del af vores forretningsstrategi, fordi det kommer både os og vores kunder til gode. Ved at arbejde med bæredygtighed kan vi:

Mobility service

FN's 17 Verdensmål

Vi har dagligt de 17 Verdensmål for øje. Vi bryder os ikke om dryppende vandhaner og slukker altid lyset efter os.  

Vi har valgt at fokusere på nogle specifikke mål, da det er der vi har størst mulighed for at drive en forandring. 

Ved at koncentrere os om de mål hvor vi har størst mulighed for at gøre en forskel, sikrer vi at vores indsats kan mærkes og måles.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores arbejde med bæredygtighed.

kontakt os

Mobilityservice

Står du over for en akut mangel på arbejdskraft? Vores vikarservice er her for at hjælpe. Med en bred pool af dygtige og erfarne medarbejdere, kan vi sikre en hurtig og effektiv løsning, så du kan fokusere på din virksomheds fremdrift.

Services

Følg os